XXX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI JUNIORA MŁODSZEGO I JUNIOREK MŁODSZYCH PUCHAR POLSKI – ELIMINACJE DO OOM