Ks Gorce - Thule -Jmp

Drużyna PZKol/RZKol
Małopolski Związek Kolarski
AL. Tysiąclecia 74, 34 - 400 Nowy Targ
18 266 26 21
Szosa | MTB | Przełaj