18 Grudnia 2019

Decyzje Zarządu z 16 grudnia

Zarząd zatwierdził Kalendarz Imprez na rok 2020. Zatwierdził również Regulamin Challengu 2020 i Regulamin Mistrzostw Małopolski 2020. Są one takie same jak w roku 2019 z jedną zmianą: będą w nich klasyfikowani również zawodnicy niestowarzyszeni kat. Masters z licencją wystawioną przez MZKol. Lista imprez punktowanych do challengu zostanie opublikowana do końca lutego.