18 Listopada 2019

Zebranie Zarządu 25 listopada

Kolejne planowe zebranie Zarządu odbędzie się 25 listopada. Do tego czasu prosimy o ostateczne uwagi do Kalendarza MZKol 2020 na marek.kosicki@mzkol.pl.