08 Października 2019

Przełożone zebranie Zarządu 21 października

Zebranie Zarządu odbędzie się 21.10.2019 o godz. 17 w lokalu Związku. Poświęcone będzie m.in. kalendarzowi imprez na rok 2020 - prosimy o zgłoszenia do tego czasu imprez na: marek.kosicki@mzkol.pl