08 Października 2019

Przypomnienie Statutu Związku

Przypominamy, że art. 19 pkt 2 Statutu brzmi:
Mandaty delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów dla członków Związku przyznawane są według następującego klucza wyborczego wg stanu na koniec roku poprzedzającego wybory:
  1. po jednym mandacie dla każdego członka Związku z opłaconymi składkami członkowskimi;
Oznacza to, że kluby bez opłaconej składki członkowskiej na rok 2019, nie będą miały prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu w roku 2020.