30 Grudnia 2019

Zebrania Zarządu w roku 2020

Terminy zebrań Zarządu: 27 stycznia, 30 marca, 25 maja, 27 lipca, 28 września. Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 - 25 maja, Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - wstępny termin roboczy - 17 października.